Κατηγορίες


Αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί, πλήρως επεκτάσιμοι και με ελεύθερη επιλογή αισθητηρίων, με αισθητήρια μέτριας, υψηλής ή πολύ υψηλής ακρίβειας, με δυνατότητα τηλεμετρικής ζεύξης. Δυνατότητα τροφοδοσίας από 220 V ή από ηλιακούς συλλέκτες.

Standard μετεωρολογικοί σταθμοί μέσης ακρίβειας χωρίς δυνατότητες επεκτάσεων ή επιλογής αισθητηρίων, ιδανικοί για ΧΥΤΑ, Δήμους και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι σταθμοί έχουν την δυνατότητα τηλεμετρικής ζεύξης και τροφοδοσίας με 220 V ή ηλιακούς συλλέκτες

Σύνθετα συστήματα μέτρησης και καταγραφής εσωτερικών και εξωτερικών κλιματικών συνθηκών, όπως σε θερμοκήπια, αποθήκες, βιομηχανικούς χώρους, με δυνατότητα τηλεμετρικής ζεύξης.

Σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων καταγραφής, κλιματικών – μετεωρολογικών παραμέτρων, ειδικών εφαρμογών, όπως σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, σπήλαια, κτλ.