Πολυπαραμετρικός αναλυτής αερίων Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Ποιότητα Αέρα Πολυπαραμετρικός αναλυτής αερίων

Κατηγορίες


To όργανο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ακριβείς μετρήσεις και αναλύσεις αερίων σε γεωτρήσεις και φρεάτια που παράγονται βιοαέρια και γενικά σε περιοχές με αυξημένα ποσοστά αέριων ρίπων. Πλήρως ψηφιακό ελεγχόμενο από εσωτερικό μικροϋπολογιστή, φορητό σύστημα μέ τρησης και καταγραφής της συγκέντρωσης αέριων. Διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα data logger για την καταγραφή των μετρήσεων. Το σύστημα μετρά από ένα έως επτά από τα παρακάτω αέρια / παραμέτρους: Μεθάνιο,  CO2,  Ο2, Ατμοσφαιρικής πίεσης H2S, CO, ΝΟ2, SO2, HCN.


 

To όργανο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ακριβείς μετρήσεις και αναλύσεις αερίων σε γεωτρήσεις και φρεάτια που παράγο- νται βιοαέρια και γενικά σε περιοχές με αυξημένα ποσοστά αέριων ρίπων. Πλή- ρως ψηφιακό ελεγχόμενο από εσωτερικό μικροϋπολογιστή, φορητό σύστημα μέ- τρησης και καταγραφής της συγκέντρω- σης αέριων. Διαθέτει ευανάγνωστη ψη- φιακή οθόνη. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα data logger για την καταγραφή των μετρήσεων.

Το σύστημα μετρά από ένα έως επτά από τα παρακάτω αέρια / παραμέτρους: Με-


Multi-parameter gas analyzer

The instrument is especially designed for accurate measurements and gas analysis in boreholes and wells where are produced biogases and generally to areas with high air pollution. Full digital, controlled by in- ternal microprocessor, portable measuring and logging system of gas concentrations. It features easy to read digital display and integrated data logger.

The system measures from one up to seven of the following gases / parameters: Meth-

ane,  CO ,  Ο ,  Atmospheric  pressure,H S,


2          2                                                                             2


θάνιο,  CO2,  Ο2,  Ατμοσφαιρικής πίεσης,


CO, ΝΟ , SO , HCN.


H
2S, CO, ΝΟ2, SO2, HCN.