Υγρασία Εδάφους Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Υγρασία Εδάφους

Κατηγορίες


Φορητό σύστημα μέτρησης Profile Υγρασίας Εδάφους

Ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει απεριόριστο αριθμό σωλήνων (access tubes), έτσι ώστε με ένα και μόνο όργανο να έχει την δυνατότητα μέτρησης και καταγραφής του προφίλ της υγρασίας σε απεριόριστο αριθμό σημείων. Μετρά και κα ταγραφεί την υγρασία ανά 10 εκατοστά βάθος. Διαθέτει μεγάλη ψηφιακή οθόνη στην οποία εμφανίζονται οι μετρήσεις αριθμητικά αλλά και με γράφημα.

Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανακαλέσει τις αποθηκευμένες μετρήσεις και να τις δει στην οθόνη του οργάνου. Μπορεί επίσης να τις μεταφέρει σε υπολογιστή σαν απλό αρχείο ASCII. Πρακτικά το όργανο παρέχει άμεσα την δυνατότητα δημιουργίας του προγραμματισμού της άρδευσης.

Φορητό σύστημα TDR για Profile Υγρασίας Εδάφους

Δεν απαιτεί σωλήνες για την λειτουργία του. Δεν απαιτεί μεγάλης διαμέτρου οπές στο έδαφος. Λειτουργεί βάση της μεθόδου TDR (Time Domain Reflectometry / Μέτρηση Ανακλάσεων σε Χρονικό Πεδίο). Για το λόγo αυτό διαθέτει μνήμη, στην οποία θα κατα γράφονται οι μετρήσεις.

Ο χρήστης μπορεί να εργαστεί manual, σαρώνοντας και βλέποντας στην ψηφιακή οθόνη του οργάνου την υγρασία από το συγκεκριμένο σημείο μέ τρησης. Μπορεί να εργαστεί επίσης και αυτόματα σαν datalogger. Εκτός των probes με τη δυνατότητα μέτρησης σε 5 βάθη , το όργανο μπορεί να δεχθεί και probes με πε ρισσότερα ή λιγότερα σημεία μέτρησης.

Φορητό σύστημα μέτρησης Profile Υγρασίας Εδάφους με σταθερά σημεία

Το προτεινόμενο profile σύστημα μετρά με ακρίβεια την υγρασία του εδάφους σε 4 ή 6 διαφορετικά βάθη. Το σύστημα μετρά με την χρήση ειδικών σωλήνων που εγκαθιστούμε μόνιμα στο έδαφος.

Στην περίπτωση αυτή πολλά αισθητήρια μπορούν να συνδεθούν με ένα data – logger ώστε να έχουμε συνεχόμενη καταγραφή της υγρασίας. Το σύστη μα έχει την δυνατότητα να δώσει αξιόπιστες μετρήσεις σε όλους τους τύπους εδαφών περιλαμβανομένων των χαλαρών εδαφών και των εδαφών με πολύ υψηλή αλατότητα

Αισθητήρας μέτρησης Υγρασίας Εδάφους

Μπορεί να παραμένει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος, αλλά μπορεί να παραμείνει και μόνιμα εγκατεστημένος. Ο αισθητήρας είναι εργοστασιακά βαθμονομημένος σχεδόν για όλα τα εδάφη αγροτικών καλλιεργειών και μπορεί να λειτουργήσει με διάφορα συστήματα άρδευσης.

Μπορεί να συνδεθεί σε φορητό όργα νο άμεσης ένδειξης της υγρασίας εδάφους ή σε ψηφιακό καταγραφικό data logger.

Αισθητήρας μέτρησης Υγρασίας Εδάφους με ακίδες

Κατάλληλο ακόμα και για μόνιμο ενταφιασμό στο έδαφος. Η αρχή μέτρησης είναι ηλεκτρομαγνητική και δεν απαιτεί αναλώσιμα ή συντήρηση.

Αισθητήρας μέτρησης profile Εδαφικής Υγρασίας

Η μέθοδος μέτρησης είναι χωρητική με την διαβίβαση υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικού παλμού στο έδαφος. Ο αισθητήρας μετρά από εντελώς ξερό έδαφος έως πλήρως  κορεσμένο έδαφος.

Mετρητής Υγρασίας, Αγωγιμότητας και θερμοκρασίας εδάφους

Το σύστημα συνοδεύεται από ηλεκτρονική μονάδα για την λήψη των μετρήσεων, η οποία είναι ελεγχόμενη από εσωτερικό μικροεπεξεργαστή και διαθέτει ευανάγνω στη ψηφιακή οθόνη. Ο αισθητήρας έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφικό για συνεχόμενες μετρήσεις στο πεδίο.

Καταγραφικό του profile Αλατότητας / Υγρασίας εδάφους

Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης προφίλ της υγρασίας και της αγωγιμότητας του εδάφους, σε έως και 16 διαφορετικά βάθη. Ο αισθητήρας βυθίζεται μέσα σε κατάλληλο σωλήνα. Ο τελευταίος εγκαθίσταται μόνιμα στο έδαφος. Διαθέτει εξορισμού γενική βαθμονόμηση έτσι ώστε να μπορεί να μετρήσει άμεσα και χωρίς καμία βαθμονόμηση σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους. Το μήκος του φορέα του αισθητήρα είναι 1 ή 1.6 m. Η αρχή μέτρησης είναι ηλεκτρομαγνητική υψηλής συχνότητας. O αισθητήρας διαθέτει δικό του data logger. Η μεταφορά των μετρήσεων μπορεί να γίνει είτε με φορητό υπολογιστή, είτε μέσω GPRS (INTERNET).

Αισθητήρας μέτρησης profile υγρασίας, θερμοκρασίας και αλατότητας του εδάφους

Ο αισθητήρας μετρά με ακρίβεια την υγρασία, τη θερμοκρασία και την αλατότητα του εδάφους. Είναι πλήρως ενθυλακωμένος, γρήγορος και εύκολος στην εγκατάσταση και μπορεί να θαφτεί πλήρως για να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης του μηχανήματος.
Οι αισθητήρες διατίθενται σε τέσσερα μήκη:

  • 30 cm
  • 60 cm
  • 90 cm
  • 120 cm
Οι αισθητήρες είναι εγκατεστημένοι σε βήματα των 10 εκατοστών. Μπορείτε να προμηθευτείτε έναν αισθητήρα οποιουδήποτε μήκους με την επιλογή σας:
  1. αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους
  2. αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους και αλατότητας
Είναι επίσης διαθέσιμο ως αισθητήρας ενός σημείου, σε μήκος 10 cm