Κατηγορίες


Πλήρες σύστημα για συνεχόμενο, μακροχρόνιο και άμεσο προσδιορισμό της επιφανειακής διάχυσης του CO2. Η συσκευή, παρέχει ταυτόχρονη και ταχύτατη μέτρηση των ατμοσφαιρικών διακυμάνσεων, του διοξειδίου του άνθρακα και των υδρατμών. Είναι ειδικά σχεδιασμένο, για την ταυτόχρονη χρήση με ανεμόμετρο υπερήχων, για την συσχέτιση της διάχυσης του CO2 και του H2O με τους κάθετους ανέμους.