Διάφορα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Διάφορα

Κατηγορίες


Κόσκινα κοκκομετρίας, Δονητές κόσκινων.

Βιβλία χρωμάτων εδαφών.

Πενετρόμετρα εδάφους.

Όργανα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας.

Πεχάμετρα, Αγωγιμόμετρα  εδάφους.

Θερμόμετρα εδάφους.


Κεραμικές κάψες και πλάκες.

Συσκευές ταξινόμησης δειγμάτων.

Συσκευές προσδιορισμού ορίου πλαστικότητας.

Πυκνόμετρα, Κύλινδροι, Μίξερ Βουγιούκου.

Μύλοι άλεσης εδαφικών δειγμάτων.

Συσκευές μέτρησης ανταλλαγής αερίων στο έδαφος.

Κιτ μέτρησης χημικών ιδιοτήτων εδαφικών δειγμάτων.

Κιτς για ανίχνευση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος.

Δονητές και ανακινητήρες δειγμάτων.

Συσκευές δοκιμών διάτμησης.

Συσκευές συμπίεσης εδαφικών δειγμά- των.

Μηχανές δοκιμών C.B.R.

Μηχανές πολλαπλών δοκιμών μηχανικών ιδιοτήτων εδάφους.

 

Συσκευές δοκιμών κρούσης.

Συσκευές μέτρησης διαπερατότητας.

Χωνιά διήθησης με ενσωματωμένα φίλτρα, για πειραματικές διατάξεις.

Λυσίμετρα.

Συσκευές προσδιορισμού Ολικού Αζώτου