Κατηγορίες


Ψηφιακά καταγραφικά θερμοκρασίας, θερμοκρασίας  υγρασίας, θερμο κρασίας – υγρασίας  φωτεινότητας.

Ψηφιακά καταγραφικά Θερμοκρα σίας & Θερμοκρασίας  υγρασίας με οθόνη

Υδατοστεγή ψηφιακά καταγραφικά Θερμοκρασίας και θερμοκρασίας  υγρασίας

Υδατοστεγή καταγραφικά για οποιο δήποτε συνδυασμό αισθητηρίων – παραμέτρων με περιορισμένο αριθμό εισόδων αισθητηρίων

Ασύρματα ψηφιακά καταγραφικά θερμοκρασίας  υγρασίας αέρα

Ατσάλινο υδατοστεγές καταγραφικό θερμοκρασίας με δυνατότητα βύθι σης έως και 1.500 μέτρα βάθος νερού.

Διατίθεται και μοντέλο με ακίδα διά τρησης ιδανικό για τρόφιμα κ.τ.λ

Υδατοστεγή καταγραφικά θερμοκρα σίας και θερμοκρασίας  φωτεινότη τας με δυνατότητα βύθισης έως και 30 μέτρα βάθος νερού