Οι υπηρεσίες μας δείτε τι κάνουμε

Η επιστημονική τεχνογνωσία της Scient Act και ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός της, την κάνει νούμερο ένα επιλογή στους τομείς του εξοπλισμού περιβαλλοντολογικής έρευνας και monitoring.

Δείτε το πελατολόγιό μας χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

test