Κατηγορίες


Βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού:

-          Βασισμένο σε διαδικτυακό πρόγραμμα περιήγησης (browser)

-          Προσφέρει οπτικοποίηση -  επεξεργασία δεδομένων και λειτουργεί ως πλατφόρμα διανομής δεδομένων

-          Προσφέρει πίνακες, τάσεις και στατιστικά

-          Παρέχει συναγερμούς (alarms και events)

-          Διαθέτει μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών διαφόρων καλλιεργειών, καθώς και εφαρμογές  άρδευσης ακριβείας

-          Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη περιβαλλοντολογικών και βιομηχανικών δεδομένων

Πρόκειται επίσης για ισχυρό και πλήρες πακέτο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και γραφικής αναπαράστασης δεδομένων από διάφορες διαμορφώσεις μετεωρολογικών σταθμών που περιλαμβάνουν αισθητήρες: ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, βροχής, διύγρανσης φύλλου, υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους, ηλιακής ακτινοβολίας, κτλ.

Η ευελιξία του λογισμικού το καθιστά ιδανικό εργαλείο για πολλές εφαρμογές, όπως μετεωρολογικές, υδρολογικές, εδαφολογικές και άλλες εφαρμογές. Εμφανίζει όχι μόνο δεδομένα γραφικά, αλλά και ως κείμενο και αριθμούς σε πίνακες, ενημερώνει ή / και ειδοποιεί τον χρήστη για συγκεκριμένα συμβάντα (alarms), παρέχει πολλά εργαλεία για την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών, δημιουργεί μια απλή αναφορά , μια προηγμένη στατιστική ή ακόμα και ένα πολύπλοκο σύστημα πληροφόρησης, όπως μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών για καλλιέργειες γεωργίας. Το λογισμικό είναι σε θέση να κάνει πρόγνωση καιρού και φυσικά πρόβλεψη ασθενειών των καλλιεργειών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικές κατηγορίες πελατών, όπως γεωλόγους, μετεωρολόγους, γεωπόνους κ.ά.

Το λογισμικό μας επιπλέον: επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε στον κόσμο μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο με ένα κοινό πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Αυτό καθιστά το λογισμικό ως την ιδανική πλατφόρμα για όσους όχι μόνο θέλουν να συλλέξουν, να αποθηκεύσουν και να οπτικοποιήσουν δεδομένα για τον εαυτό τους, αλλά και για άλλους την ιδανική λύση για τους "Πάροχους υπηρεσιών".

Είναι αμέτρητες οι εφαρμογές για αυτού του είδους παροχής δεδομένων. Κάποιες από αυτές είναι:

- η ένωση καλλιεργητών αμπέλων που παρέχει στα μέλη της μετεωρολογικά δεδομένα,

- η υπηρεσία ύδρευσης που παρέχει σε όλους τους δήμους το τρέχον προφίλ κατανάλωσης,

- το εθνικό πάρκο που ενημερώνει τους επισκέπτες του για τις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες

Το λογισμικό μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο αριθμό σταθμών. Το λογισμικό παράγει αυτόματα ημερήσιες, εβδομαδιαίες, μηνιαίες αναφορές, με αυτόματο υπολογισμό μεγίστου, ελαχίστου, μέσου όρου, αθροισμάτων, κτλ.