Σταθμοί παρακολούθησης Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Σταθμοί παρακολούθησης

Κατηγορίες


Για πόσιμο νερό

Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος για online παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων σε πόσιμο νερό. Τα μέρη του σταθμού – αισθητήρια και ο ελεγκτής – τερματικό του είναι συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής με όλες τις απαιτού μενες κυψελίδες ροής, τα εξαρτήματα εγκατάστασης και τις σωληνώσεις του.

nano::station

Ο σταθμός αυτός συνδυάζει όργανα σε ένα super-compact και ευέλικτο σύστημα. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση, καθώς απαιτείται ο χρήστης μόνο να συνδέσει την παροχή του νερού προκειμένου να λάβει χωρίς επιπλέον κόστη, ποικίλες άμεσες πληροφορίες και παρα μέτρους.

 

Για ακάθαρτα νερά

Ο σταθμός είναι σχεδιασμένος για online παρακολούθηση ποιοτικών παραμέτρων σε ακάθαρτα νερά. Τα μέρη του σταθμού, τα αισθητήρια και ο ελεγκτής – τερματικό του είναι συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατα σκευής με όλες τις απαιτούμενες κυψελίδες ροής, τα εξαρτήματα εγκατάστασης και τις σωληνώσεις του.