Ροή - Παροχή Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Ροή - Παροχή

Κατηγορίες


Σύστημα μέτρησης και καταγραφής της ροής, παροχής, στάθμης και θερμοκρασίας νερού

Διαθέτει data logger για τη συνεχή κατα γραφή των μετρήσεων. Έχει την δυνατότητα μέτρησης και κατά τις δύο φορές κίνησης νερού. Αρχή μέτρησης φαινόμενο Doppler. Έχει την δυνατότητα υπολογισμού και καταγραφής της παροχής.

Κλασικός μυλισκός με προπέλα για την μέ τρηση της ταχύτητας ροής

Το όργανο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τύπο ρεύματος όπως θαλασσινά ρεύματα, ποτάμια, τεχνητά κανάλια, αβαθή φυσικά ή τεχνητά ρεύματα, παλιρροιακά ρεύματα κτλ. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη. Μπορεί να μετρήσει τόσο επισκεπτικά όσο και με ανακρέμαση πάνω από γέφυρα. Πλήρης σειρά βοηθητικού εξοπλισμου.

Κλασικός μικρός μυλίσκος με προπέλα για την μέτρηση της ταχύτητας ροής

Πρόκειται για φορητό σύστημα μέτρησης ροής σε ποτάμια, ανοιχτά κανάλια ή ακόμα και σε ανοικτούς αγωγούς νερού. Το όργανο αποτελείται από τον αισθητήρα, την τηλεσκοπική ράβδο και την ψηφιακή οθόνη ένδειξης της ροής.

Όργανο μέτρησης της ταχύτητας ροής και της παροχής χωρίς κινούμενα μέρη

Ο αισθητήρας είναι στερεάς κατάστασης ηλεκτρομαγνητικού τύπου και δεν έχει κινητά μέρη. Διαθέτει αδιάβροχη ψηφιακή μονάδα η οποία συνδέεται στον αισθητήρα με καλώδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκά, θαλασσινά και νερά αποχετεύσεων. Διαθέτει πόρτα για επικοινωνία με υπολογιστή και μεταφορά των μετρήσεων.