Διάφορα Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Ποιότητα Αέρα Διάφορα

Κατηγορίες


Φορητός ανιχνευτής ψυκτικών αερίων

 

Φορητοί αναλυτές καυσαερίων και απόδοσης καύσης

Φορητοί μετρητές αιθάλης.

 

Μετρητές συγκέντρωσης αερίων με χρήση σωλήνων αλλαγής χρωματισμού.

 

Αισθητήρες και μεταδότες συγκέντρωσης CO, CO2, για συστήματα SCADA, καταγραφικά, PLC, κτλ.

 


Αισθητήρες και μεταδότες συγκέντρωσης Μεθανίου για συστήματα SCADA, καταγραφικά PLC, κτλ.

 

Αισθητήρες και μεταδότες συγκέντρωσης Αμμωνίας για συστήματα SCADA, καταγραφικά PLC, κτλ.

 

Φορητά ψηφιακά όργανα μέτρησης ενός ή περισσότερων αερίων, για ασφάλεια προσωπικού.

 

Φορητά όργανα, αισθητήρες και μεταδότες LEL.

 

Δειγματολήπτες αερίων για μεταφορά δείγματος σε αναλυτικές συσκευές.

 

Καταγραφικά ενός ή περισσοτέρων αισθητήρων και μεταδοτών συγκέντρωσης αεριών.

 

Πλήρη συστήματα με τηλεμετρική μεταφορά μετρήσεων για αισθητήρες ή αναλυτές, ή και συνδυασμό των δύο.

 

Μικτά συστήματα ποιοτικών παραμέτρων αέρα, νερού και μετεωρολογικών παραμέτρων.