Ηλεκτροχημικοί, Οπτικοί και Ιοντοεπιλεκτικοί αισθητήρες Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Υδρολογικά Ηλεκτροχημικοί, Οπτικοί και Ιοντοεπιλεκτικοί αισθητήρες

Κατηγορίες


Οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν σύμφωνα με την αρχή „plug & measure“. Με αυτή την απλή σύνδεση, παρέχοντας ρεύμα και επικοινωνία δεδομένων, οι αισθητήρες αυτοί συνδέονται σε ένα ειδικό τερματικό και είναι έτοιμοι προς χρήση. Όλοι οι αισθητήρες είναι εργοστασιακά βαθμονομημένοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνεχόμενη βάση (online) και απευθείας στο νερό (in situ).

Η αρχή μέτρησης „plug & measure“ δίνει τη δυνατότητα αποφυγής πολύπλοκων εγκαταστάσεων στο πεδίο και συνεπώς αποτελεί βασικό παράγοντα εξοικονόμησης χρόνου κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος και επίσης μειώνει στο ελάχιστο τη πιθανότητα λάθους κατά την εγκατάσταση του.