Ρεσπιρόμετρο εδάφους πολλαπλών δειγμάτων Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Εδαφολογικά Ρεσπιρόμετρο εδάφους πολλαπλών δειγμάτων

Κατηγορίες


Mπορεί να εκτελεί μακροχρόνιες μετρήσεις με πολλαπλούς θαλάμους δειγμάτων. Μπορεί να μετρήσει ταυτόχρονα 8 διαφορετικούς θαλάμους και μπορεί να επεκταθεί έως και 24 θαλάμους. Είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των τεστ ποιότητας εδάφους σύμφωνα με το ISO 142401 για τον προσδιορισμό της μικροβιακής βιομάζας των δειγμάτων. Το σύστημα λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα, χωρίς την χρήση PC και διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης των μετρήσεων.

Διαθέτει αναλυτές IRGA για την μέτρηση του CO2 και του H2O. Διαθέτει λειτουργία αυτόματου μηδενισμού για το CO2 και το H2O. Μπορεί να λειτουργεί με την τεχνική του ανοικτού και του κλειστού θαλάμου. Μπορεί να μετρή σει διαφορικές και απόλυτες τιμές. Διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη τύπου LCD. Στην οθόνη εμφανίζονται οι μετρήσεις με την μορφή γραφικής παράστασης, ταυτόχρονα για πολλές παραμέτρους. Στην οθόνη εμφανίζονται αριθμητικά και ταυτόχρονα οι τιμές τουλάχιστον από 4 παραμέτρους. Το όργανο είναι κατάλληλο για μετρήσεις φωτοσύνθεσης με την προσθήκη κατάλληλων θαλάμων και αισθητηρίων.