проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Пълна система за измерване и наблюдение на река Алякмон с аларми за ранно предупреждение за наводнения и замърсяване.

Една от най-завършените и модерни измервателни мрежи в Европа!

Една от най-модерните и високотехнологични агрометеорологични мрежи, собственост на  NOVAFARM S.A.

Телеметрична мрежа за ниво на водата в няколко измервателни пункта на река Кифисос в Атина.

Монтаж на агро- метеорологична мрежа за една от водещите световни фирми, производители на пестициди.

Една от най-големите и модерни мрежи за валежи в Европа!

Качество на водата, флуктуация на дъното, водно ниво, използване на най-съвременна технология.

Най-пълните системи за мониторинг на язовир в Гърция!

Мрежа с отворен достъп за всички граждани, както за метеорологични данни, така и за прогнозиране на болести по културите.