проекти Виж тук : НАЧАЛО проекти


Ръководител:

Политехническото училище на Крит,Катедра „Инженеринг на околната среда“

Администратор:

- Националната обсерваторияна Атина

- Община Неврокопи

- Работи на батерия

- Няма контакт с водата

- Автоматично изчисляване на водния дисчардж в определена точка

Онлайн мониторингова система за измерване на качеството на водата.

Радарна технология без необходимост от често калибриране.