Σύστημα ανάλυσης παραμέτρων θόλου μεγάλων καλλιεργειών Βρίσκεστε εδώ : Αρχική Προϊόντα Γεωργία Ακριβείας - Φυτά Σύστημα ανάλυσης παραμέτρων θόλου μεγάλων καλλιεργειών

Κατηγορίες


Είναι ένα πλήρες σύστημα βασιζόμενο σε πρό γραμμα Windows για εύκολη επεξεργασία ημισφαιρικών εικόνων. Η μέθοδος της ημισφαιρικής φωτογράφισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση της φυτοκάλυψης, ιδιαίτερα για ψηλά και μη συγκεκριμένης μορφής φυτά, όπως τα δάση. Οι φωτογραφίες λαμβάνονται σε ομοι όμορφες συνθήκες ουράνιου θόλου, με κατεύθυνση από το έδαφος προς τον ουρανό. Για την λήψη της φωτογραφίας χρησιμοποιείται φακός 18 megapixels. Το σύστημα χρησιμοποιεί εκτός από την λαμβανομένη εικόνα τα δεδομένα της περιοχής λήψης της, προκειμένου να παράγει τις μετρήσεις της δομής φυτοκάλυψης.

Με τον συνδυασμό των παραπάνω πληροφοριών και ενός μοντέλου ηλιακής ακτινοβολίας, το σύστη μα μπορεί να προβλέψει τα επίπεδα ακτινοβολίας πάνω και κάτω από τα φυτά, καθώς επίσης τους συντελεστές της απευθείας, της διάχυτης και της ολικής ακτινοβολίας. Αποτυπώνοντας την ηλιακή διαδρομή πάνω από την φυτεία και λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του ηλιακού δίσκου, το σύστημα υπολογίζει την ύπαρξη ηλιακών κηλίδων και την σχετική ηλιακή ακτινοβολία για κάθε ημερολογιακή ημέρα.